Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski

Sveci Kuzma i Damjan - zaštitnici liječnika i ljekarnika

TripolskiSveci mučenici Kuzma i Damjan se štuju kao zaštitnici liječnika i ljekarnika. Prema većemu broju povijesnih izvora, svoj život su posvetili liječenju bez naknade svima kojima je trebala liječnička pomoć. Živjeli su i djelovali u Egeji, na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće, gdje su zabilježeni primjeri njihovih čudesnih ozdravljenja slijepaca, gluhonijemih, hromih, gubavaca, opsjednutih, sakatih.

Glas o čudesnim iscjeljenjima i kirurškim zahvatima brzo se proširio cijelim Bliskim istokom te su bili poznati kao "sveti liječnici", koji su osim tjelesnog liječenja pružali bolesnima i duhovnu potporu. Bili su vrlo popularni u kršćanskome svijetu, kao "spes certa salutis" (sigurna nada ozdravljenja), kako piše na mozaiku u crkvi svetih Kuzme i Damjana u Rimu.

Liječili su i apostolski djelovali sve dok ih za Dioklecijanova progonstva kršćana prefekt Lysias nije podvrgnuo okrutnim mukama vješanjem na križu i kamenovanjem. Ostali su vjerni svojoj religiji i stoga pogubljeni odrubljivanjem glave. Jedno od središta njihova štovanja bio je grad Kyros u sjevernoj Siriji, gdje im je, prema svjedočanstvu mjesnoga biskupa Teodoreta, već u V. stoljeću bila posvećena crkva.

Njihova slava pronijela se širom svijeta posebno zahvaljujući bizantinskom caru Justinijanu, koji je na njihovu grobu čudesno ozdravio od infekcije nakon ranjavanja u bici kod Kyrosa i potom, u njihovu slavu, dao sagraditi veliku baziliku u Carigradu koja je postala mjesto hodočašća. U isto vrijeme papa Feliks IV. im je sagradio crkvu u Rimu, a papa Simah posvetio oratorij u bazilici Santa Maria Maggiore.

Ikonografski prikazi svetih Kuzme i Damjana, kao zaštitnika liječnika i ljekarnika, u umjetnosti imaju dugu tradiciju. Braća blizanci se uvijek prikazuju zajedno, odjeveni u pregače, ili tunike, s kapama na glavi, a u rukama drže posudicu pomasti, ili knjigu recepata, te apotekarsku vagu.

Osim u Katoličkoj crkvi, štuju se i u pravoslavlju, te u Anglikanskoj crkvi.