Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski

Peti hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj

TripolskiSudjelovali smo na petom hrvatskom kongresu farmacije s međunarodnim sudjelovanjem održanim u Rovinju ove godine (21. - 24. 5. 2015 godine).

Predstavili smo se putem predavanja o istraživanju provedenom u našoj zdravstvenoj ustanovi o praćenju nuspojava koje se javljaju kod pacijenata na terapiji statinima, lijekovima za snižavanje kolesterola u krvi.
U posterskom dijelu kongresa predstavili smo se plakatom o praćenju upotrebe probiotika kod pacijenata koji su bili ili jesu na terapiji antibioticima.

Nadamo se da smo svojim sudjelovanjem i interesom doprinjeli ostvarivanju zajedničke ljekarničke vizije koju dijelimo sa ostalim kolegama iz naše zemlje i svijeta.