Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski Ljekarna Tripolski

Mogućnosti beta-glukana u poboljšanju zdravlja

TripolskiBeta-glukani su skupina prirodnih polisaharida koji su građeni od monomera D-glukoze povezanih beta-glikozidnom vezom. Važan su građevni element stanične stijenke ili služe kao spremište energije u bakterija, gljivica, algi i biljaka. U gljivica se lanci beta-glukana sastoje od glukoznih podjedinica povezanih β(1,3) vezama, a lanci su razgranati bočnim ograncima glukoznih podjedinica koji se na osnovni lanac vežu β(1,4) glikozidnom vezom. U žitaricama (zobi i ječmu) su beta-glukani povezani linearno β(1,3)/β(1,4) glikozidnim vezama.

Mnoge studije su proučavale učinak beta-glukana na snižavanje koncentracije lipida i šećera u krvi, smanjivanje tjelesne težine te njegova potencijalna imunomodulacijska i antikancerogena svojstva.

Kod nas se beta-1,3-glukani najčešće primjenjuju kod infektivnih bolesti kao što su infekcije respiratornog trakta, infekcije izazvane gljivicama, bakterijama, virusima, ali i kao adjuvantna terapija kod onkoloških indikacija, tj. kod tumora. Neka su se istraživanja bavila proučavanjem njihove primjene i kod alergija te atopija, ali i kod lokalne primjene na sluznici i površinskom sloju kože, gdje je zabilježena povećana aktivnost beta-1,3-glukana u zacjeljivanju rana.

Međutim, β-glukani se proučavaju kroz niz godina i do sada je otkriveno značajno više učinaka koji mogu imati pozitivan utjecaj na zdravlje:

β-glukani iz žitarica (linearni β(1,3)/β(1,4) glukani):

  • snižavaju LDL-kolesterol u krvi
  • snižavaju povišene koncentracije glukoze u krvi u dijabetičara
β-glukani iz gljivica (β(1,3)-glukani s bočnim β(1,6) ograncima):
  • stimuliraju imunološki sustav
  • stimuliraju hematopoezu
  • pokazuju antitumorska svojstva
  • snižavaju povišene koncentracije glukoze u krvi u dijabetičara
Čimbenici koji utječu na učinkovitost beta-1,3-glukana su čistoća proizvoda koji sadrže beta-1,3-glukane te sadržaj i doza beta-1,3-glukana u proizvodu.

LITERATURA:

Chen J, Raymond K: Beta-glucans in the treatment of diabetes and associated cardiovascular risks. Vascular Health and Risk Management 4: 1265-1272, 2008.
Hofer M, Pospišil M: Modulation of animal and human hematopoesis by β-glucans: A review. Molecules 16: 7969-7979, 2011.
Kim SY, Song HJ, Lee YY, Cho KH, Roh YK: Biomedical issues od dietary fiber β-glucan. Journal of Korean Medical Science 21:781-789, 2006.
Stier H, Ebberskotte V, Gruenwald J: Immune-modulatory effects of dietary yeast beta 1,3/1,6-D-glucan. Nutrition Journal 13:38, 2014.
Vannucci L, Krizan J, Sima P, Stakheev D, Caja F, Rajsiglova L, Horak V, Saieh M: Immunostimulatory properties and antitumor activities of glucans (Review). International Journal of Oncology 43: 357-364, 2013.